Aktualności

2009-08-13

Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, czyli nowoczesny management jednostek zdrowotnych

System opieki zdrowotnej uległ poważnej transformacji na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Zmiany przepisów oraz uwarunkowania nowoczesnego rynku postawiły zarządzających placówkami medycznymi w nowej rzeczywistości. Okazało się, że zarządzanie placówką ochrony zdrowia jest sprawą wymagającą olbrzymiej wiedzy, jak również specyficznych umiejętności. Niezwykle ważny staje się zatem rozwój zawodowy menadżerów, którzy z jednej strony podołać muszą olbrzymiej konkurencji na rynku usług zdrowotnych, z drugiej kierować się zasadami efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej.

Jak profesjonalnie zarządzać placówką ochrony zdrowia, jak stać się liderem budującym wizerunek jednostki i umiejętnie wykorzystującym zasoby ludzkie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań możemy z naleźć w najnowszej publikacji Wolters Kluwer Polska „Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia” autorstwa Aldony Frąckiewicz-Wronki.  To owoc wielu lat badań naukowych, a także doświadczeń autorki na polu zarządzania. Książka szczegółowo porusza konkretne zagadnienia: istotę zarządzania publicznego, przesłanki działania ochrony zdrowia w nowoczesnym państwie oraz wyzwania stojące przed menadżerami placówek zdrowotnych.

„Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia” to obowiązkowa lektura dla każdego managera aspirującego do efektywnego zarządzania placówką ochrony zdrowia. To także skondensowane kompendium wiedzy, klasyfikujące i syntezujące interesujące autorkę zagadnienia, to wreszcie doskonała lektura dla osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania specyficzną jednostką.

„Niniejsza publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek i wiedzę z problematyki zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. Wyróżnia się nie tylko tym, że jest kompleksowym i rzetelnym studium tego obszaru, ale także walorami metodycznymi oraz skutecznym połączeniem dociekań teoretycznych z wynikami własnych badań empirycznych (...). Podjęta w opracowaniu problematyka i sposób jej rozwiązania, obok walorów poznawczych, posiada ważne znaczenie aplikacyjne dla organizacji funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Możliwość doskonalenia procesu zarządzania organizacjami mającymi na celu odbudowę i utrzymanie takiego zasobu, jakim jest »zdrowy obywatel«, stanowić może istotny kapitał i ważny składnik budowania potencjału konkurencyjności polskiego społeczeństwa. Jest to pozycja godna polecenia wszystkim tym, którzy interesują się problematyką racjonalizacji, funkcjonowania instytucji i organizacji ochrony zdrowia. Świetnie się też wpisuje w aktualną sytuację społeczną, bowiem trwają intensywne działania mające usprawnić ten obszar działania polskiej gospodarki”.
fragment recenzji prof. zw. dr hab. Bogdana Nogalskiego

Prof. AE dr hab. Aldona Frąckiewicz-Wronka
jest kierownikiem katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się szkoleniami kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia, jest ekspertem w Narodowym Programie Foresight „Polska 2020”, a także autorką licznych publikacji.

Bliższe informacje:
Magda Dobosz
Specjalistka ds. PR
mobile:+48 660 615 239
tel./fax:+48 (22) 842 16 10, 842 10 52
e-mail: m.dobosz@mediaforum.pl


Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.