Bazy medyczne

Stowarzyszenia okulistyczne

Polskie Towarzystwo Okulistyczne
03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13
tel: (0-22) 618-63-53,
tel: (0-22) 618-84-85 wew. 52-32,
fax: (0-22) 618-66-33

Stowarzyszenie AMD
ul. Fieldorfa 40
04-125 Warszawa
tel/fax: (22) 610-28-36

Chcę Widzieć Stowarzyszenie Okulistyczne
ul. Żeromskiego 7, Bytom
fax. (032) 3963255

Okulistyczne Stowarzyszenie naukowo-lecznicze „Okulus”
Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 822 82 47
Faks: (0-33) 822 82 47

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

Warszawa, ul. Kopińska 6/10
tel. (22) 658 43 30, (22) 822 03 44
e-mail: tecza@idn.org.pl
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.