Bazy medyczne

Wyższe uczelnie

Akademia Medyczna w Białymstoku
http://www.amb.edu.pl

Akademia Medyczna w Bydgoszczy
http://www.amb.bydgoszcz.pl

Akademia Medyczna w Gdańsku
http://www.amg.gda.pl

Akademia Medyczna w Lublinie
http://eskulap.am.lublin.pl/users/am

Akademia Medyczna w Poznaniu
http://www.usoms.poznan.pl

Akademia Medyczna w Warszawie
http://www.amwaw.edu.pl/index.html

Akademia Medyczna w Łodzi
http://www.am.lodz.pl

Akademia Medyczna we Wrocławiu
http://www.am.wroc.pl

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
http://www.cm-uj.krakow.pl

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
http://www.pam.szczecin.pl

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
http://www.slam.katowice.pl>
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.