Bazy medyczne

Spis ośrodków odpowiedzialnych za organizację programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5.

Regionalne Centrum Onkologii
Szpital im. prof. F. Łukaszczyka
85-796 Bydgoszcz, ul. dr I. Romanowskiej 2.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2
im. Heliodora Święcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 3/5.

Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6.

Małopolska Regionalna Kasa Chorych
31-053 Kraków, ul. Ciemna 6.
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.